Ammarlar
Sarahs etrabyndaky
daşary söwda menzili

“Türkmenbakaleýa” döwlet lomaý-bölek söwda firmasynyň, Sarahs etrabyndaky daşary söwda menzili ýurdumyzyň çägine gelýän we gidýän ýükleri, harytlary wagtlaýyn saklamak üçin gümrük ammarlarydan, açyk we ýapyk gönüşli pagta hem-de dokma önümleri üçin niýetlenen ammarlardan, gök önümler üçin niýetlenen ammarlardan we sowadyjy ammarlardan ybarat bolup, menziliň çäginde 25 orunlyk myhmanhana, 40 orunlyk naharhana hyzmat edýär.